गणेश तामाङ

मलाई जस्तै तपाईंलाई पनि लागेको हुनुपर्छ, ‘‘झूटा शिक्षकहरू किन ख्रीष्टियानहरूकै घर–दैलो चाहर्दै हिँड्छन्?  येशूलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई किन खोज्दैनन्?’’ यसको उत्तर यहाँ छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *