डक्टर र औषधि माध्यम मात्र हुन्। आखिर निको पार्ने त परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। निष्कर्षः आधुनिक औषधिविज्ञान बाइबलको विज्ञान हो!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *