‘क्रिसमस’बाट ‘क्राइस्ट’ लाई विस्थापित गर्नको लागि एक्स लेखेर नास्तिकहरूले षड्यन्त्र गरेको अर्थ पनि लाइँदै आएका छन्। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *